0

Strapdag

VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2014

De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich op een duurzame en veilige manier naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht.

 

De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf. Het organiseren van de actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.

Het Octopusplan, initiatiefnemer van de campagne, richt zich voor deze achtste editie niet alleen naar scholen maar ook naar ouders, gemeentebesturen, provincies, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen. Leg de link, het thema van de Week van de Mobiliteit dit jaar, gebruiken we om de link te leggen met het woon-werkverkeer. Niet alleen kinderen, maar echt iedereen laten STRAPPEN, dat is de betrachting!

Voor vele scholen is de STRAPDAG een jaarlijks weerkerend evenement als start van een verkeersveilig schooljaar. Ook dit jaar orgnaiseert het Octopusteam een wedstrijd onder alle strappende scholen, leerlingen en ouders. 

Vorm de grootste of meest originele menselijke ketting, post een filmpje of foto op www.strapdag.be! Roep iedereen op om te stemmen!

Meer informatie op vind je op www.strapdag.be.

Contact

Voetgangersbeweging
Lieve Snoeckx
Tel. 03 270 06 30
info@strapdag.be

Acties op kaart