Autovrije Zondag voor organisatoren

Doe in 2016 mee aan Autovrije Zondag!

Stel u voor: een veiliger, rustiger en gezonder stads/gemeentecentrum met meer vrije ontspan- en ontmoetingsruimte. Autovrije Zondag is het uitgelezen moment te proeven van dit scenario. En dat wordt gesmaakt! Autovrije zondag editie 2015 kende al een ongezien succes, met 42 deelnemende steden en gemeenten. Toch willen en kunnen we in 2016 nóg beter. Doe zoals o.a. Lennik, Ham, Kortrijk, Temse en Mechelen in 2015, en geef uw stad/gemeente een dagje autorust! Al drieëntwintig steden en gemeenten en 2 organisaties lieten ons weten dat ze in 2016 opnieuw een autovrije zondag zullen organiseren.

Het succesrecept om de stad/gemeente terug te geven aan bewoners is simpel: straten en pleinen worden autovrij gemaakt. Fietsers, wandelaars, sporters, ouderen en spelende kinderen krijgen vrij spel. Voor lokale besturen en verenigingen is deze ontmoetende zondag de ideale gelegenheid om bewoners echt te bereiken. Beginnen met één straat is trouwens al een goede start. Zolang er maar duidelijk wordt gecommuniceerd waarom deze zondag nu net zo belangrijk is.

Doe mee op 18 september 2016

Traditiegetrouw is de Autovrije Zondag de hoogdag van de Week van de Mobiliteit. Ook in 2016 loopt deze week van 16 tot 22 september (www.weekvandemobiliteit.be). Noteer 18 september dus al vast in het gemeenteblad en mobiliseer burgers om dit initiatief uit te rollen. Komt een andere dag binnen deze week beter uit? Ook dat is een optie!

Mobiel 21 stroopt graag uw mouwen!

De Autovrije Zondag is een initiatief van Mobiel 21 vzw in samenwerking met het Netwerk Duurzame Mobiliteit en met steun van de Vlaamse Overheid. Mobiel 21 heeft een uitgebreide expertise in het ondersteunen en begeleiden van Autovrije Zondagen. Steden en gemeenten die zich vóór 19 mei 2016 inschrijven ontvangen gratis materialen zoals banners en digitaal beeldmateriaal.

En als toemaatje...

Deelnemen is voor elke gemeente en stad interessant! Eén autovrije zondag is al voldoende voor een meetbaar effect op de luchtkwaliteit. In het kader van de (inter)gemeentelijke burgemeester-convenanten en klimaatengagementen is dit initiatief bovendien dé manier om burgers bewust te maken van hun eigen rol in het beperken van CO2 emissies. Transport is zo maar eventjes verantwoordelijk voor zo’n 16% van de totale CO2 uitstoot1. En diezelfde burgers halen ook persoonlijke voordeel uit actieve verplaatsingen per fiets of te voet. De auto laten staan, betekent immers meer beweging en gezondere lucht tijdens het verplaatsen. Kortom: een gezond lichaam in een gezonde leefomgeving.

Een beter klimaat en gezonde lucht zijn van belang voor ons allemaal, samen met hun burgers kunnen lokale besturen tonen dat het haalbaar is om te werken aan betere en gezondere verplaatsingsmodi.Sommige inwoners kennen het belang ervan nog niet en op de Autovrije Zondag worden ze uitgenodigd om beter kennis te maken met het thema.

 

Nog niet overtuigd? Bekijk ook ons promofilmpje op vimeo.com/144560139.

Enkele tips krijg je nu al mee:

  • Begin klein en maak het eerste jaar slechts enkele straten en pleinen autovrij.
  • Betrek lokale verenigingen, buurtbewoners en middenstand bij het opzetten van activiteiten.
  • Geef buurtbewoners de kans om een autovrije straat aan te vragen.
  • Zet tijdens de Autovrije Zondag je mobiliteitsplannen en -realisaties in de kijker

 

Facebook

Twitter