Gemeenten en steden strappen mee

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2015

De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich op een duurzame en veilige manier naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht.

Jaarlijks doen ruim 1000 scholen mee!! De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf. Het organiseren van de actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.

Het Octopusplan, initiatiefnemer van de campagne, richt zich voor deze negende editie niet alleen naar scholen maar ook naar ouders, gemeentebesturen, provincies, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen. Niet alleen kinderen, maar iedereen laten STRAPPEN is de betrachting! Voor vele scholen is de STRAPDAG een jaarlijks weerkerend evenement als start van een verkeersveilig schooljaar.

Ondertussen hebben reeds 50 gemeenten/steden het engegament op zich genomen om de scholen op hun grondgebied te ondersteunen bij deze jaarlijkse activiteit. Bij deze gemeenten/steden geniet duurzame mobiliteit een hoge prioriteit.

Contact

Voetgangersbeweging vzw/Octopusplan
Lieve Snoeckx
Tel. 03 270 06 30
info@octopusplan.be

Facebook

Twitter