Goede praktijk: Ik koop lokaal

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Door lokaal te kopen stimuleer je de leefbaarheid en de dynamiek in jouw buurt. Lokale handelaars geven zuurstof aan de gemeente en ondersteunen vaak het plaatselijke verenigingsleven. Ze staan steeds klaar met advies over hun producten.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

ik koop lokaal

Detailhandel speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lokale economie en van de sociale cohesie. De lokale ondernemers moeten elke dag het verschil proberen te maken. Door lokaal te kopen stimuleert men de leefbaarheid en de dynamiek in eigen buurt.
Ondernemerscentra West-Vlaanderen werkte samen met Unizo en negen West-Vlaamse steden en gemeenten aan een communicatiecampagne “Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”.


De campagne werd uitgewerkt in het kader van het EFRO project KraK West (Krachtige Kernen in West-Vlaanderen) met Europese en provinciale steun, en wil de detailhandelaars een hart onder de riem steken.
Concrete acties zoals het stimuleren van dialoog tussen beleid, handelaars en hun consumenten; het definiëren van een USP per gemeente; het stimuleren van een aantal kernversterkende maatregelen zoals het wegwerken van leegstand en het opwaarderen van de kernen; het introduceren van nieuwe technologieën en apps om de shopping experience te vergroten; handelaars stimuleren om actief na te denken over hun toekomst, etc. dragen bij tot een gunstig klimaat voor ondernemerschap in de kleinhandel. Dit zal uiteindelijk leiden tot versterking van de dorps- en stadskernen.


Deze campagne zal vanaf februari 2018 een vervolg krijgen. Er zal gewerkt worden met ‘ambassadeurs’ (winkeliers) die het gezicht van de verdere campagne zullen worden. Deze worden aangeduid via een stemming. De boodschap (Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’) blijft dezelfde, maar de focus zal verlegd worden van de katoenen tassen naar de ambassadeurs.

 

Contact:

Ondernemerscentra West-Vlaanderen
Leiestraat 22
8500 Kortrijk

Projectcoördinator KraK West
Rebecca Verhaeghe
[email protected]
0494 53 43 63

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: