Goede praktijk: Korte Keten Oost-Vlaanderen

06.02.2018
Lokale bereikbaarheid

Met haar project "Eet lekker, gezond én lokaal" slaat SamenSterker Oost-Vlaanderen een brug tussen de lokale boer en consument. De consument bestelt aan een voordelige prijs en de boer krijgt een eerlijke prijs. Dit kan omdat de organisatie tussenstappen, zoals groothandel, retail, veiling, … uitschakelt.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

Korte Keten Oost-Vlaanderen

De korte keten in de landbouw is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent en de consument. Daardoor blijft de landbouw in relatie staan met de producent in de regio en zijn sociale, culturele, ecologische en economische eigenschappen. Ook zijn korte-keten-initiatieven nauw verbonden met lokale voedselsystemen, waarvoor geldt dat ze nauw verbonden zijn met een territoriaal omschreven productiecontext of -plaats. De korte keten kan beschouwd worden als een belangrijke invulling van lokale voedselsystemen en levert een duurzame bijdrage door de sociale, economisch en ecologische voordelen.

 

Zowel voedingsproducten als sierteeltproducten kunnen via de korte keten vermarkt worden in zowel primaire als verwerkte vorm. Korte-keten-initiatieven kunnen zeer diverse vormen aannemen. Vaak wordt op een bedrijf ook geopteerd voor een combinatie van zowel korte-keten-activiteiten als activiteiten die niet onder korte keten vallen.

Korte keten wordt in Vlaanderen dikwijls gebruikt als synoniem voor verkoop op de hoeve. De korte keten en de verkoop op de hoeve dekken echter niet volledig dezelfde lading. Hoeveproducten worden wel vaak, maar niet noodzakelijk, via de korte keten vermarkt.

De verkoop op de hoeve is te beschouwen als een belangrijk onderdeel van de korte keten. Maar daarnaast bestaan er nog talrijke andere soorten korte-keten-initiatieven zoals groenteen fruitpakketten, zelfpluktuinen, automaten op het erf, voedselteams, boerenmarkten, internetwinkels …

Contact:

VRIJDAGMARKT 9 - 9000 GENT
0477 90 60 78
[email protected]

 

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor de droomgemeenten: