Goede praktijk: Mobipunt

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit verschillende parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Mobiliteitsorganisaties Taxistop en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen en het Noorse Bergen en willen dit nu ook in Vlaanderen.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

mobipunt

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. Het mobipunt is op maat van een buurt. Verspreid over een stad zijn meerdere mobipunten aanwezig. Zoals een treinstation de voornaamste mobiliteitshub is voor een stad, is een mobipunt de hub voor een buurt. Elk mobipunt krijgt een eigen naam, omwille van de duidelijkheid en latere integratie in routeplanners, vb mobipunt Bloemekeswijk, mobipunt Luchtbal, mobipunt Zomergem-Dorp, … De voornaamste functie betreft mobiliteit maar ook andere zaken kunnen aanvullend aangeboden worden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes, … Afhankelijk van de functies van de buurt kan een mobipunt andere accenten hebben. Zo kan een mobipunt ingericht worden voor een bedrijvencluster, een winkelbuurt of een woonbuurt. Een mobipunt bevat steeds meerdere functies waarvan autodelen, nabijheid openbaar vervoer en fietsparkeren en toegankelijkheid essentieel zijn.


Contact


Autodelen.net vzw – K.M. Hendrikaplein 65B – 9000 Gent
Jeffrey Matthys, coördinator. 09 242 32 75 – jeffrey@autodelen.net
Taxistop vzw - K.M. Hendrikaplein 65B – 9000 Gent
Angelo Meuleman, projectverantwoordelijke. 09 242 32 18 – ame@taxistop.be

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: