Igemo zoekt projectmanager aankoopcentrale duurzame voertuigen

13.09.2021

Jouw uitdaging

Als projectmanager beheer en ontwikkel je de Aankoopcentrale Duurzame Voertuigen. Deze centrale werd in het leven geroepen als een samenwerking over alle Vlaamse intercommunales heen. Ze heeft als opdracht om lokale besturen te ondersteunen in het verduurzamen van hun vloot. Dit doet ze door enerzijds de aankoop van duurzame voertuigen financieel aantrekkelijker te maken en anderzijds advies en service te verlenen aan lokale besturen die daar nood aan hebben. IGEMO heeft hierin een trekkende rol en fungeert als coördinerende en organiserende instantie. IGEMO wil inzetten op het realiseren van een werkbaar samenwerkingsmodel met alle lokale besturen.

Jouw standplaats is het IGEMO-hoofdkantoor te Mechelen. Van daaruit werk je samen met en coördineer je de lokale actoren in elke regio.

Jouw taken

 • Je zorgt voor een duidelijk werkingskader, waarbinnen de Aankoopcentrale opereert en draagt dit uit naar de verschillende stakeholders.
 • Je start de centrale op en begeleidt de implementatie ervan in de verschillende regio’s. Lokaal heb je bijstand van de toegewezen medewerkers wat betreft dit project.
 • Je bouwt de samenwerking met de verschillende betrokken partners vanuit de gunning verder uit.
 • Je beheert het aankoopproces, inclusief de nazorg, van de duurzame voertuigen voor lokale besturen.
 • Je zet -samen met de communicatie-experten van IGEMO- de lijnen uit naar de streekintercommunales, om zo het aanbod kenbaar te maken bij lokale besturen.
 • Je volgt technologische ontwikkelingen op de voet op, om voertuigen van lokale besturen zo verder te verduurzamen.
 • Je maximaliseert en optimaliseert de manier van werken tot een gestroomlijnd proces en automatiseert dit waar mogelijk.
 • Je voert verschillende acties uit, die de rentabiliteit van het project ten goede komen.
 • Je verzekert de dagelijkse operationele opvolging van het project en breidt de vloot duurzame voertuigen gestaag uit. Je stuurt het project continu bij, waar/wanneer nodig.
 • Je zorgt voor een lange termijn partnerschap met alle betrokken lokale besturen in alle Vlaamse regio’s.

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je bent een geboren organisator.
 • Je ziet makkelijk kansen tot verbetering en grijpt die vast.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling – in het Nederlands).
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent assertief en contactvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je betoont een grote betrokkenheid en zelfdiscipline.
 • Je beschikt over een universitair Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt bewezen ervaring in het leiden van grootschalige projecten.
 • Je hebt technische affiniteit met propere aandrijflijnen (elektrische- en waterstof-) voertuigen, meer specifiek ook met voertuigen op maat voor overheden (inclusief signalisatie, lichte vrachtwagens, bestelwagens voor technische diensten, veegwagens, afvalwagens,…)
 • Ervaring in het managen van vloten (“fleet management”) op grote schaal is een pluspunt.
 • Je hebt interesse in de werking van overheden en lokale besturen in het bijzonder.

Over ons

Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, ontwikkelt IGEMO diensten voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn,… In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen, worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’, waar uitdagingen en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in regio.

Als intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling ondersteunt en begeleidt IGEMO lokale besturen bij het realiseren van beleidsvisies en het uitvoeren van generieke taken. IGEMO realiseert ook ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen en woonprojecten) voor lokale besturen en levert diensten op het vlak van ruimtelijke ordening en grondverwerving (o.a. onteigeningen).

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.
 • 100% inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • De ambitie om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving en een collegiale sfeer, met ruimte voor individuele ontplooiing.

Wij bieden jou: 

 • Een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector. Nuttige werkervaring wordt in rekening gebracht bij de verloning.
 • Wettelijk vakantiegeld en een eindejaarstoelage.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, thuiswerkvergoeding, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, volledige tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor je smartphone.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling, om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.

Selectieprocedure:

 • De eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief en C.V. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek.
 • Nadien volgt een selectieproef en eindbespreking.

Interesse?

 • Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. naar IGEMO, t.a.v. Mieke Toppets, HR-manager. Dit kan per post naar Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of, preferabel, per e-mail naar jobs@igemo.be.
 • Voor meer informatie neem je contact op met Inne Peersman, clusterdirecteur omgeving en erfgoed, via inne.peersman@igemo.be.