OVG 5.2: BReVer-wet geïllustreerd

02.03.2018

De Vlaming (van 6 jaar en ouder) verplaatst zich gemiddeld 2,65 keer per dag. Wie zich verplaatst doet dat gedurende ongeveer 81 minuten per
dag, ofwel 23 minuten per verplaatsing. Dit gemiddelde blijkt redelijk constant te zijn en illustreert de befaamde BReVer-wet.

De wet van behoud van reistijd en verplaatsingen, of Brever-wet, is een verkeerskundig principe. De wet werd in 1977 door Geurt Hupkes beschreven en onderbouwd door data. De wetmatigheid houdt in dat een persoon altijd een vrijwel constante hoeveelheid van zijn tijd besteedt aan reizen. Gemiddeld, van bosjesman over middeleeuwer tot hedendaagse westerling (geaggregeerd voor de hele maatschappij, niet het individu), reizen we 70 tot 90 minuten per dag (verdeeld over verschillende verplaatsingen en vervoermiddelen) zonder dat dit reistijdbudget veel verandert in tijd. Per dag doen we gemiddeld 3 verplaatsingen.

Doorheen de verschillende onderzoeken verplaatsingsgedrag zien we dat het aantal verplaatsingen vrij constant blijft (OVG 5.2: 2,65 verplaatsingen per persoon per dag).

 

Aantal verplaatsingen per persoon per dag

Ook het aantal kilometer dat we dagelijks afleggen blijft vrijwel gelijk (In OVG  5.2: 36,95 km/dag). Over een langere termijn zien we een (licht) dalende tendens, wat zou kunnen te danken zijn aan het fenomeen peak travel

Gemiddeld aantal kilometer per persoon per dag