OVG 5.2: Voertuigbezit

02.03.2018

Een Vlaams gezin beschikt gemiddeld over 1,1 auto en 2,1 fietsen, als je elektrische fietsen meetelt zijn het er zelfs 2,3.

De voorgaande jaren van het OVG bleef het auto- en fietsbezit bij Vlaamse gezinnen erg constant. Voor OVG 5.2 zien we een daling van ongeveer 3% en 5% (niet significante daling bij een 95% betrouwbaarheidsniveau). 

Voertuigbezit

Voor deze afname zijn verschillende verklaringen mogelijk.

  • De meest waarschijnlijke verklaring is het hogere aandeel 'niet-verplaatsers' in de steekproef.
  • Een andere verklaring is dat de opkomst van de deeleconomie (zowel auto- als fietsdelen) leidt tot een lager bezit van voertuigen. Zeker in stedelijke gebieden zullen een aantal gezinnen opteren om hun auto of fiets te vervangen door een deelwagen of deelfiets. In het OVG wordt voorlopig nog niet bevraagd naar het gebruik van gedeelde voertuigen.

Opvallende stijger en meteen het derde meest voorkomende voertuigtype (voor 4.motorfiets 5.bestelwagen 6.bromfiets) is de elektrische fiets. 10,89% van de Vlaamse gezinnen heeft (minimaal) een elektrische fiets.