Ons buurtpunt, samen & op maat

04.01.2022
ons buurtpunt

Wij willen van straten weer buurten maken en van inwoners weer buren, die elkaar bij naam kennen en helpen. Die samen het hoofd bieden aan lokale uitdagingen, zowel in steden, dorpskernen als ‘op de buiten’, want elke context kent zijn eigen specifieke uitdagingen en noden.  

Buurtpunten, een verbindend verhaal

Buurtpunten zijn het resultaat van een samenwerking tussen buurtbewoners, lokale ondernemers, lokale verenigingen en/of het lokale bestuur. Een kleine of grote groep initiatiefnemers, meedenkers en meedoeners die samen het engagement aangaan om hun buurt leefbaarder, socialer, creatiever en gewoon plezanter te maken. 

De concrete invulling van een buurtpunt is afhankelijk van de lokale noden en aangezien die overal anders zijn, is elk buurtpunt uniek. Er ontstaat een samenhang tussen wonen, werken, mobiliteit, onderwijs, zorg en welzijn. Ook kan het aanbod groeien of wijzigen doorheen de jaren.

De mogelijkheden en combinaties zijn eindeloos: 

verkooppunt lokale boeren, streek- en ambachtelijke producten // café // deelfietsen // toeristisch infopunt // samen sporten // fietsherstelplaats // winkel // bibpunt // dienstencentrum lokale overheid // dorpsmoestuin // afhaalpunt voor groentepakketten // repaircafé // coworking // tweedehands markt // raadpleging arts // samenwerking met zorginstelling // deelwagens // vergaderzaal // babytheek // sociale kruidenier // hoppin- of mobipunt // spelotheek // ontlenen werkmateriaal // (dieren)voedselbank // bushalte // copytheek // ruilmarkt voor planten // lokale dorpsmunt // liftplek // postpunt // vacaturebord // pakjespunt // cursussen // culturele evenementen // buurthulp // betaalbare woningen // energiecoöperatie // laadpalen // computers met internet // tentoonstelling lokale kunstenaar // …

Het project

‘Ons Buurtpunt’ is een project van Cera, Innovatiesteunpunt, Landelijke Gilden, VVSG, ToolBox vzw en het Netwerk Duurzame Mobiliteit. De partners slaan de handen in elkaar om buurtpunten in Vlaanderen te ondersteunen:

1. We brengen het landschap van buurtpunten in Vlaanderen in kaart en creëren zo meer verbinding tussen bewoners en buurtpunten en tussen buurtpunten onderling om van elkaar te leren en te groeien. Stilaan kan zo een echt netwerk van en voor buurtpunten ontstaan.

2. De sensibiliseren breed over het concept van buurtpunten: we willen zoveel mogelijk mensen met een idee helpen om dit duurzaam te realiseren en  diverse expertise en ervaring toegankelijk maken.

3. We organiseren een begeleidingstraject voor startende buurtpunten. Hierin helpen experten en ervaringsdeskundigen buurtpunten op weg met een breed palet aan thema’s.

4. We bouwen een aanbod uit voor bestaande buurtpunten om hen - op maat van hun noden en door intensieve coaching en onderlinge kruisbestuiving - verder te helpen professionaliseren.

Onze ultieme ambitie is een structureel en duurzaam netwerk/kennisplatform rond buurtpunten, waarin kennis en expertise van velen gebundeld wordt en buurtpunten, bewoners en leveranciers elkaar vinden. 

Website van het project

Vragen?

Contacteer de coördinator van 'ons buurtpunt'

[email protected] 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze initiatieven?

SCHRIJF IN OP DE NIEUWSBRIEF

Projectpartners