16 september 2021: Inspiratiedag (F)aces of the Future

16.09.2021
inspiratiedag 2021

Hoe ziet het pad naar duurzame mobiliteit eruit? Wat zijn de prioriteiten op vlak van beleid? Om die vragen te beantwoorden organiseren we de inspiratiedag (F)Aces of the Future. Deze gaat door in het Congrescentrum Lamot in Mechelen, op de eerste dag van de Week van de Mobiliteit: 16 september 2021.

Inschrijven is niet meer mogelijk!

Helaas is inschrijven niet meer mogelijk

Deze inspiratiedag is een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit, Autodelen.net en de Stad Mechelen via het Europese project Surflogh.

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt als erkende koepel mobiliteitsverenigingen Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Mpact, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging. We vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking, een informatie- en inspiratiebron, maar ook het aanspreekpunt voor duurzame mobiliteit.

Autodelen.net

Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde mobiliteit. Ze promoot beurtelings gebruik van vervoersmiddelen en ondersteunt de belangen van autodeelgroepen en -aanbieders. Ze vertegenwoordigt autodelen bij verschillende stakeholders en zet in op innoverende projecten om gedeelde mobiliteit op de Vlaamse kaart te zetten. 

Autodelen.net droomt van een toekomst waarin de mobiliteitsbehoefte van iedereen efficiënt wordt ingevuld met een minimaal ruimtebeslag, een optimaal gebruik van grondstoffen en een positief effect op de leefomgeving.

surflogh

SURFLOGH is a project co-funded by the North Sea Region Programme 2014 - 2020. The focus of the project is the optimization of the interaction between the hub and the urban logistics system, promoting both efficient and sustainable logistics in urban areas in smaller and medium-sized cities, city regions and networks.

In aanloop naar de inspiratiedag ‘(F)Aces of the Future’ op 16 september 2021, organiseerden Netwerk Duurzame Mobiliteit, Autodelen.net en het Europese project Surflogh een reeks inspirerende online sessies over de mobiliteit van vandaag en morgen. In eerdere webinars hadden we het al over vervoersarmoede, mobipunten, autonoom vervoer en goederenvervoer in Vlaanderen.

een terugblik...

De inspiratiedag is een initiatief van

Met de steun van