Gezocht: steden, gemeenten, wijken die de mobiliteit willen optimaliseren!

19.12.2017
logo LaMA

We zijn op zoek naar nieuwe steden en gemeenten voor LaMA2018. Wilt u één van hen zijn? Aarzel dan niet en stel u kandidaat voor 5 januari 2018 via www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org.

LaMA in een notendop

LaMA is een participatief modeltraject dat vertrekt vanuit co-creatie. Binnen de gekozen projectzones brengen we de problemen en opportuniteiten in kaart. We gaan na welke de stakeholders zijn, gaan op zoek naar de bestaande netwerken. Deelnemers aan LaMA kunnen wonen of werken in het testgebied, ze kunnen er shoppen of hun hobby's beoefenen. Verschillende soms conflicterende belangen maakt dat het voor beleidsmakers niet altijd gemakkelijk is om tot gedragen oplossingen te komen. Binnen deze laboratoria komen bewoners en gebruikers samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers om van onderuit te werken aan creatieve en gedurfde oplossingen die een wereld van verschil maken.

Een LaMA is geen praatbarak, die bestaan er al genoeg. Binnen de co-creatie werken we al snel toe naar zogenaamde prototypes. Dit zijn proefversies- of opstellingen die we gaan uittesten op het terrein. Op die manier kunnen we de resultaten direct in de praktijk observeren en evalueren.

Na een succesvolle opstart in 2016  en 2017 waarbij we de LaMA-methodiek ontwikkelden en testten in dertien pilootsteden, zijn we op zoek naar nieuwe steden en gemeenten voor LaMA2018

Onderstaand filmpje geeft alvast een beeld van de resultaten van 2017:

Wie komt in aanmerking voor deelname?

 • Uw stad of gemeente wil inzetten op duurzame mobiliteit en engageert zich om constructief mee te werken aan het LaMA-traject
 • Binnen uw stad / gemeente / buurt zijn er (in één of meerdere zones) mobiliteitsproblemen en “leeft” de nood om in te grijpen in de bestaande situatie
 • Uw stad of gemeente wil inzetten op participatie en hiervoor expertise en ervaring opdoen. Hiervoor maakt de stad of gemeente tijd en middelen vrij

Wat heeft LaMa u te bieden?

 • Begeleiding door het Netwerk Duurzame Mobiliteit en haar leden tijdens een participatief traject waarin we op zoek gaan naar gedragen mobiliteitsoplossingen op maat van uw stad /gemeente/wijk
 • Uitstippeling van een co-creatietraject in uw stad / gemeente / wijk: een participatief modeltraject waarbij we aan de slag gaan met bewoners, handelaars en vertegenwoordigers van belangengroepen
 • Van ‘mobiliteitsinspraak’ naar ‘mobiliteitsparticipatie’: burgers worden geactiveerd om zelf ook engagement op te nemen
 • Ondersteuning en coaching van uw gemeente, zodat u zelf expertise opdoet op vlak van participatie, communicatie en co-creatieve methodologie en zelf participatieve processen kan opstarten
 • Positief imago voor uw stad / gemeente
 • Draagvlak voor duurzame mobiliteit vergroten bij alle belangengroepen
 • Innovatieve oplossingen creëren die op maat zijn van het doelpubliek
 • Brede publieks- en media-aandacht tijdens de Week van de Mobiliteit 2018 wanneer binnen uw stad / gemeente / wijk de ideeën en experimenten in proefopstelling vorm krijgen

Welk engagement wordt er gevraagd?

 • Het volledige traject wordt opgevolgd door minstens één gemotiveerde ambtenaar
 • Deze ambtenaar volgt de coaching cursus ‘participatie en cocreatie’ (vier halve dagen), wordt zo participatie-expert en kan zo mee zijn schouders zetten onder het LaMA-traject
 • De mobiliteitsambtenaar wordt actief betrokken bij het traject
 • Het participatief traject en de proefopstellingen en testen worden gefaciliteerd door het lokale bestuur
 • Een kleine financiële bijdrage in de onkosten van 2.500€ (projecten in Vlaams-Brabant hoeven slechts 1.500€ bij te dragen dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant)
 • De enthousiaste medewerking en logistieke ondersteuning van de betrokkenen
 • Indien u als buurt of wijk inschrijft verwachten we bovengenoemde ondersteuning van de stads- of gemeentediensten
 • Indien u als stad of gemeente inschrijft verwachten we dat er aansluiting wordt gezocht bij bestaande wijk- of buurtinitiatieven die mee hun schouders onder het project zetten.

Timing

 • november/december 2017: kandidatuurstelling
 • januari 2018: selectie locaties
 • februari 2018: kick-off met alle deelnemende steden / gemeenten / wijken
 • maart 2018: rekrutering deelnemers en vooronderzoek
 • april/mei 2018: 2 participatieve sessies begeleid door het Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • juni/juli/augustus 2018: uitwerking proefopstelling
 • september 2018: organisatie van proefopstellingen tijdens de Week van de Mobiliteit
 • oktober/november 2018: evaluatiesessies en slotmoment

Partners

Netwerk Duurzame Mobiliteit en haar kernleden  –  Voor dit project put het Netwerk uit de expertise, kennis en mankracht van haar 8 kernleden (Trage Wegen vzw, TreinTramBus, Mobiel 21, Fietsersbond, Bond Beter Leefmilieu, Voetgangersbeweging, Taxistop en Autodelen.net). 

Met de steun van:

De Vlaamse Overheid en de Provincie Vlaams-Brabant.

Meer info:

http://www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org/


Voor meer informatie kan u contact opnemen met Bernard Govaert: [email protected] of 09 331 59 11