Plattelandsbewoners zien toekomst in autodelen

06.07.2018

De helft van de plattelandsbewoners ziet een vorm van autodelen binnen dit en vijf jaar realistisch voor zichzelf. Dat is de verrassende uitkomst van een bevraging bij meer dan 150 plattelandsbewoners die KVLV, Autodelen.net en Antwerp Management School uitvoerden in het kader van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit.

 

Autodelen is niet alleen een stedelijk verhaal

Autodelen associëren we vaak met een stedelijke context. Nochtans is er potentieel op het platteland. Dat wordt tot nu toe zwaar onderbenut, blijkt uit het onderzoek. Zo zien we dat 97% van de bevraagden al eens van autodelen gehoord heeft. Twee derde van respondenten kent autodeelabonnementen bij organisaties als Cambio en Partago. Dit soort autodeelsystemen heeft het net moeilijk op het platteland omdat het daar ontbreekt aan voldoende dichtheid voor standplaatsen en het dus veel minder evident is voor de aanbieder om een netwerk met voldoende aanbod uit te bouwen.

Particulier autodelen of anders gezegd het autodelen tussen personen is minder bekend: twee derde van de respondenten kent dit niet. Voor het platteland zitten net in dat particulier autodelen de grootste kansen, waarbij de tweede wagen van het gezin kan ingezet worden als deelwagen of de particulier gedeelde wagen de tweede auto in een gezin overbodig kan maken.

Binnen het vervoer op maat van het concept basisbereikbaarheid kan het particulier autodelen een oplossing vormen voor de first miles richting openbaarvervoerknooppunt. Daarnaast kunnen gedeelde wagens van het gemeentebestuur met een vrijwilliger als chauffeur vervoersarmoede op het platteland tegengaan. Op basis van de bevraging zou een op vijf inwoners hiervan gebruik maken.

 

Niet onbemind

Op dit ogenblik doet meer dan negen op tien respondenten nog niet aan autodelen, maar de helft van de plattelandsbewoners ziet een vorm van autodelen binnen dit en 5 jaar realistisch. Meer dan een op vijf ziet zichzelf binnen dit en 5 jaar als aanbieder van een deelauto.
De respondenten geven aan dat betere luchtkwaliteit een belangrijk positief effect is van autodelen. Daarnaast is ook minder verkeersdrukte door minder autokilometers belangrijk voor de respondenten.

Een op de drie respondenten geeft aan dat ‘een overzicht van aanbieders van wagens in hun buurt’ hen zou kunnen overtuigen om gebruiker te worden van de wagen van iemand anders. Omgekeerd zou 30 % zijn eigen (tweede) wagen delen als iemand uit de buurt concrete interesse toont. Op dit moment kennen deze mensen elkaar niet en wordt de potentiële ‘match’ niet gevormd. KVLV en Autodelen.net zien hier dan ook een belangrijke rol weggelegd voor lokale overheden. Gemeentes kunnen het draagvlak voor particulier autodelen bij hun inwoners versterken. Door de inwoners te bevragen, de gegevens op kaart te zetten en daarna opnieuw te communiceren naar de inwoners kan heel wat op gang komen.
Inwoners (al dan niet financieel) stimuleren om via een proefproject hun auto te delen met inwoners uit de straat zou autodelen ook kunnen doen groeien.

Gemeenten die na de kantooruren hun eigen wagenpark delen met inwoners kunnen op de interesse van bijna de helft van de respondenten rekenen. Bovendien wordt autodelen zo meer zichtbaar in de gemeente en motiveert het inwoners om te zien dat het gemeentebestuur zelf ook concrete actie onderneemt. 

 

Redenen om niet te gaan autodelen

Toch blijven er nog een aantal drempels bestaan die plattelandsbewoners afremmen om volop voor autodelen te gaan.

Een eerste struikelblok zijn verzekeringen. Zowel om de eigen wagen te delen als om andermans wagen te gebruiken zien we dat een goede verzekering een belangrijke voorwaarde vormt. Er bestaan nochtans speciale autodeelverzekeringen, maar die zijn nog onvoldoende bekend. De promotie hiervan en een uitbreiding van het aanbod is nodig om autodelen toegankelijker te maken.

Naast het aspect van de verzekeringen, heeft een deel van de respondenten ook vragen bij de praktische zaken die bij het autodelen komen kijken. Dat zijn onder andere de onzekerheid om op sommige ogenblikken niet over een auto te beschikken, het uitwisselen van de sleutel, de reservatiekalender, een juiste afrekening, … 

Tot slot geeft een derde van de respondenten aan dat ze de eigen wagen te vaak nodig hebben om die te kunnen delen met anderen.

 

Autodelen als volwaardig vervoermiddel op het platteland

De geesten zijn rijp, dat is duidelijk. Er zijn heel wat plattelandsbewoners die enkel een klein duwtje in de rug nodig hebben om hun eerste verkennende stappen in het autodelen te zetten. Daarna volgt de rest ongetwijfeld vanzelf.

 

Met dank aan Lotte Van Boxem, KVLV en Johannes Rodenbach, Autodelen.net

 

Lees meer