'Ons buurtpunt', samen & op maat

13.03.2020

Wat is 'ons buurtpunt'?

ons buurtpunt

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je het vaak allemaal 'onder de kerktoren'. Meer en meer verdwijnen deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto. 

De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners. Het is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten en vervoersaanbod. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Dat kan gaan van een lokale markt over een mobipunt tot een buurtcafé.

 

Lerend netwerk

Met 'ons buurtpunt' reiken het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale initiatiefnemers kennis en ervaring aan rond het concept 'buurtpunt' en helpen we hen zo effectief vooruit bij het opstarten van een buurtpunt. We zetten de nodige expertise in om een buurtpunt op maat van de eigen lokale context alle kans tot slagen te geven. 

We richtten hiervoor een lerend netwerk op,waarin we de verschillende expertise en kennis rond dit thema vanuit verschillende invalshoeken (sociaal, korte keten, mobiliteit, participatie, ondernemen en coöperaties,...) samenbrengen.

Volg hier ons lerend netwerk op de voet! 

Studiedag 10 maart 2020

Op dinsdag 10 maart 2020 organiseerden we een studiedag over 'ons buurtpunt, samen en op maat', het lerend netwerk rond het opstellen van een buurtpunt. Tijdens deze studiedag rond het opzetten van een buurtpunt lieten we experts én onze ervaringsdeskundigen aan het woord. We bundelden alle ervaringen van de 22 deelnemers aan het lerend netwerk in een inspirerend praktijkboek

Je vindt hier alle informatie terug 

Vragen?

Contacteer de coördinator van 'ons buurtpunt'

Saar Fivez

saar@duurzame-mobiliteit.be

09 331 59 14

 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze initiatieven?

SCHRIJF IN OP DE NIEUWSBRIEF