Kortenberg

14.03.2019

Dorpskern Meerbeek

De dorpskern van Meerbeek, met de Schoonaardestraat, Wijnegemhofstraat, Dorpsstraat, C. Cludtsstraat en A. Dewitstraat, ondervindt een hoge parkeerdruk, sluipverkeer en veel autobestuurders met een overdreven snelheid. De inwoners en de schoolkinderen hebben behoefte aan meer ruimte, een veilige omgeving en zuivere lucht. Het nieuwe schoolgebouw (momenteel in ontwikkeling) en de nog te plannen verkeersingrepen van de gemeente Kortenberg in de ruimere schoolomgeving van Meerbeek scheppen kansen om in de toekomst deze schoolomgeving en de dorpskern veiliger te maken.

De gemeente Kortenberg organiseert samen met Bond Beter Leefmilieu, en met steun van de provincie Vlaams-Brabant, interactieve workshops. Een aantal van de ideeën die we ontwerpen tijdens de workshops, worden getest vanaf eind augustus. In oktober komen we opnieuw samen om de impact van deze maatregelen te evalueren.

Tijdens twee workshops (verslag 26 april en verslag 24 mei) werd met de buurt nagedacht over een nieuwe verkeersinrichting in het centrum van Meerbeek.

Bond Beter Leefmilieu bekijkt samen met de gemeente naar wat mogelijkheden zijn voor een haalbare testopstelling. Meer informatie wordt later verspreid zodat ook de testopstelling cocreatief kan plaatsvinden.

 

Meer info:
Dienst Mobiliteit Meerbeek, mobiliteit@kortenberg.be, 02 755 22 75
Yanti Ehrentraut, Bond Beter Leefmilieu, yanti.ehrentraut@bblv.be, 02 282 17 49

Lees meer over LaMA

FotoKortenberg
Dorpskern Meerbeek