Overijse

14.03.2019

Witherendreef Jezus-Eik

In Jezus-Eik wordt de Witherendreef gebruikt als sluipweg voor het doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers in de schoolomgeving en op de weg tussen de dorpscentra hebben nood aan meer ruimte.

Tijdens twee workshops (verslag 24 april en verslag 17 mei) werd met de buurt nagedacht over een nieuwe inrichting in en de straten rond de Witherendreef. Op basis van de input van ging op 20 augustus een testopstelling van start voor 6 maanden.

Op dinsdag 23 oktober (verslag) kwam de buurt samen voor een tussentijdse evaluatie van deze testopstelling. Ter opvolging van deze tussentijdse evaluatie zal de testopstelling aangepast worden. Alle buurtbewoners worden per brief op de hoogte gebracht van de wijzigingen.
 

Meer info:
Hans Verhaegen, Deskundige Mobiliteit Overijse, hans.verhaegen@overijse.be, 02 785 34 66


Lees meer over LaMA

Foto tekst Overijse
Kaart Jezus-Eik