Ternat

14.03.2019

Marktplein

In het centrum van Ternat ligt de markt, bereikbaar vanuit verschillende richtingen met doorgaand verkeer op de Brusselstraat, dat het plein in 2 verdeelt. De markt wordt nu in de eerste plaats gebruikt als een parkeerplein, met weinig ruimte voor de actieve weggebruiker (fiets en voetganger).

Tijdens twee workshops (verslag 7 mei en verslag 22 mei) werd met de buurt nagedacht over een nieuwe inrichting op en rond de markt.

Bond Beter Leefmilieu bekijkt samen met de gemeente naar wat mogelijkheden zijn voor een haalbare testopstelling. Meer informatie wordt later verspreid zodat ook de testopstelling cocreatief kan plaatsvinden.

Meer info:
Dienst Mobiliteit Ternat, jo.vanderelst@ternat.be, 02 451 45 63

Lees meer over LaMA

Foto Markt Ternat
Markt Ternat