Mobiele parklet voor steden en gemeenten

04.05.2021
Mobiele parklet Verover de Ruimte

Lokale besturen in actie

Wil je als stad of gemeente de dialoog omtrent kwalitatieve publieke ruimte op gang trekken? Dan kan je met de Mobiele Parklet van Autodelen.net en Mobiel 21 je inwoners laten proeven van de voordelen en mogelijkheden van meer ruimte voor groen, ontmoeten en spelen in het straatbeeld.

De Mobiele Parklet is een interactieve, groene, mini-ontmoetingsplek die je gratis voor twee weken kunt reserveren.

Reserveer de mobiele parklet voor jouw gemeente

De Mobiele Parklet is perfect om eens uit te testen wat het effect is van een tijdelijke ingreep voor meer ruimte. Toon als gemeente dat je durft nadenken over een andere invulling van de open ruimte. Met de Mobiele Parklet trek je alvast de dialoog rond meer open(bare) ruimte op gang en voor je het weet heb je de smaak te pakken!