Thema's

Netwerk Duurzame Mobiliteit biedt met dossiers, nieuws en standpunten een informatiebron voor iedereen die het voortouw neemt in de duurzame mobiliteitstransitie. We zetten hier enkele thema's in de kijker waar we momenteel of in het verleden op hebben ingezoomd. 

Heb je zelf berichten die je op deze plek wil delen? Of heb je vragen die hier niet beantwoord worden? Spreek ons dan even aan.

Deelnemers Strapdag markt Sint-Niklaas

Eventmobiliteit

Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt van 2022 tot en met 2024 rond het thema 'eventmobiliteit'. We brengen stakeholders samen, ondersteunen onderzoek, organiseren studiedagen en ontwikkelen een campagne. We landen met beleidsaanbevelingen richting alle stakeholders en worden een aanspreekpunt voor vragen rond eventmobiliteit.

aapje kijkt naar zichzelf in achteruitkijkspiegel van wagen

Verplaatsingsgedrag

De campagne van Netwerk Duurzame Mobiliteit draait in 2022 om gedragsverandering en daagt mensen uit hun mobiliteitsgedrag over een andere boeg te gooien. Hier geven we je meer achtergrondartikels en verwijzen we naar enkele studies over mobiliteitsgedrag.

Volle zaal voor de studiedag basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid

De Vlaamse overheid wil een geïntegreerd vervoersysteem op basis van combimobiliteit opzetten om basisbereikbaarheid te realiseren. In het concept van basisbereikbaarheid staat de reiziger centraal. Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseerde in 2015 en 2019 studiedagen over basisbereikbaarheid en volgt het thema beleidsmatig op de voet.

grijze man op bank in stad

15-minutenstad

Nabijheid is het uitgangspunt van de 15-minutenstad. Elke voorziening vind je op een wandelafstand van 15 minuten. Dat is voor vele Vlamingen al een feit. Kwalitatieve verdichting, multifunctionele buurtfuncties en leefbare infrastructuur maken van het concept een realiteit, zoals al vele praktijkvoorbeelden tonen.

mensen zitten in bus

Gratis openbaar vervoer

Afgelopen jaren koos Vlaanderen resoluut voor het verhogen van de kostendekkingsgraad van ons openbaar vervoer. Dat hield onder meer in dat voordeeltarieven en gratis openbaar vervoer voor doelgroepen afgebouwd werden. In het buitenland daarentegen experimenteren overheden steeds vaker met gratis openbaar vervoer. In dit dossier gaan we dieper in op de voor- en nadelen en verschillende modaliteiten van gratis openbaar vervoer.

man in een bus

Vervoersarmoede

In 2020 stuurden we samen met Koos Fransen (onderzoeker VUB en UGent) een bevraging rond mobiliteitsgedrag van mensen die zich niet vaak verplaatsen de wereld in. Het daaruit volgende onderzoeksrapport beschrijft en geeft inzicht in vervoersarmoede. Een brede waaier aan kennisinstellingen, organisaties, lokale overheden en belangengroepen ondersteunden het onderzoek.