Het Netwerk

09.06.2021
Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Mpact, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.  

We verdedigen de gezamenlijke belangen, ondersteunen en vertegenwoordigen de leden, geven richting aan het Vlaams mobiliteitsbeleid en coördineren de samenwerking in campagnes en projecten. 

Onze ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit meer slagkracht geven, overheden stuwen richting een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid en steeds meer mensen #goedopweg zetten en aanzetten tot duurzame mobiliteitskeuzes. 

We zetten samen Vlaanderen #goedopweg en maken duurzame mobiliteit de logische keuze voor iedereen.

We vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking, een informatie- en inspiratiebron, maar ook het aanspreekpunt voor duurzame mobiliteit. Al onze acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze leden, gesterkt door een groot aantal compagnons en partners.

 

Compagnons

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een direct aanspreekpunt en een dynamische netwerkomgeving voor alles wat met duurzame mobiliteit te maken heeft. Daarbij vertrouwen we op de expertise en de knowhow in ons netwerk. We ondersteunen voortrekkers: inhoudelijk, doorverwijzend in het mobiliteitsveld of als partner in de communicatie of in samenwerkingsverbanden. 

Hiervoor werken we samen met veel partners, burgers, overheden, onderzoeksinstellingen, organisaties en ondernemingen voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, onze compagnons!

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is de plek om de blik te verbreden, kennis en ervaringen te delen en de krachten te bundelen waar nodig.

Deze compagnons bepalen bovendien mee onze werking, welke speerpunten we aanpakken en hoe we kunnen samenwerken en acties opzetten.

SDG color wheel

SDG Voice 2021

Als SDG Voice daagt Netwerk Duurzame Mobiliteit in 2021 iedereen uit om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol opnieuw in te richten, gekoppeld aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen. Vanuit de behoefte van de lokale buurt, dromen we van vrij toegankelijke ruimte voor ontmoeting, ontspanning of werk die vlot te voet, met de fiets, gedeelde wagen of het openbaar vervoer bereikbaar is. Alle voorstellen worden gebundeld en aan de lokale overheden bezorgd. Met de expertise en kennis van al onze leden en partners helpen we deze voorstellen omzetten in concrete acties. Zo maken we samen werk van (be)leefbare openbare ruimte op mensenmaat.

Lees alles over ons ambassadeurschap.