Het team

21.10.2020

Saar Fivez, publiekscoördinator

Saar staat in voor coördinatie van de publiekswerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Dit omvat zowel de projectwerking, de fondsenwerving en partnerschappen als de uitwerking van de jaarlijkse mobiliteitscampagne. Saar gaat steeds op zoek naar nieuwe concepten en prikkelende verhalen om mensen, bedrijven, organisaties en overheden #goedopweg te helpen. 
Contact: 0477 57 96 76 of saar[at]duurzame-mobiliteit.be

Maaike Van Overmeire, projectmedewerker

Maaike volgt enerzijds mee de verschillende projecten op waarvoor het Netwerk zich engageert (zoals de 'LaMA academie' en 'Ons Buurtpunt') en anderzijds bouwt ze samen met het groeiend netwerk van compagnons en ondernemingen verder aan de duurzame mobiliteit van morgen.
Contact: 0499 61 14 37 of maaike[at]duurzame-mobiliteit.be
 

Miguel Vertriest, beleid

Miguel is onze mobiliteitsexpert. Hij volgt alles wat beweegt in mobiliteitsland van heel nabij op. In samenspel met ons netwerk zet hij alles in het werk om ook beleidsmakers op het pad van de duurzame mobiliteit te brengen én te houden.
Contact: 0498 49 57 67 of miguel[at]duurzame-mobiliteit.be 

Wendy Claus, administratie

Wendy is de dragende kracht van onze secretariaatswerking. Zij houdt achter de schermen van het Netwerk Duurzame Mobiliteit én Trage Wegen vzw alles draaiende en is de steunpilaar bij elk initiatief.
Contact: 09 331 59 10 of wendy[at]duurzame-mobiliteit.be 

Leander Depypere, Communicatiemedewerker

Leander staat in voor alles wat te maken heeft met communicatie over het Netwerk en over haar projecten en campagnes. Denk aan presentaties, persteksten, posts, publicaties of andere manieren (die niet noodzakelijk met een ‘p’ hoeven te beginnen) om ons verhaal te vertellen.
Contact: 0484 16 87 13 of leander[at]duurzame-mobiliteit.be

Bernard Govaert, algemeen coördinator 

Alles wat hierboven staat en nog veel meer, zo laat de functie van Bernard zich omschrijven. Hij bewaakt de langetermijnvisie en de samenwerking tussen team, leden, compagnons en partners, daarbij het grotere plaatje nooit uit het oog verliezend.
Contact: 0484 87 97 73 of bernard[at]duurzame-mobiliteit.be