Tolheffing London (Congestion Charge)

14.06.2019

De Congestion Charge in London bestaat sinds 2003 en is een cordonheffing: van elk voertuig dat de zone binnenrijdt wordt het kenteken geregistreerd. Iedereen die de zone overdag (tussen 7u00 en 18u00) binnenrijdt op een weekdag (weekend en feestdagen zijn gratis) betaalt een vast bedrag. In 2007 werd de zone uitgebreid.

Tolheffing London

De doelstelling van de Congestion Charge was in eerste instantie de congestie te verminderen (duh), maar ook om de luchtkwaliteit te verbeteren, de betrouwbaarheid van de reistijd voor automobilisten verhogen en middelen te genereren om het openbaar vervoer te verbeteren. De invoering van de tolheffing ging gepaard met heel wat flankerende maatregelen: het al zeer performante openbaar vervoer werd versterkt, er kwamen Park and Rides en de infrastructuur voor voetgangers en fietsers werd verbeterd. 

Alle opbrengsten worden terug in de Londense mobiliteit geïnvesteerd.
Bij de invoering was er een afname van binnenrijdend autoverkeer van 18% en sterke modal shift, vooral richting bus. Ondanks de toenemende bevolking bleef de vermindering van het verkeer.
De mobiliteitseffecten worden jaarlijks opgevolgd.