Stad Roeselare zoekt een themaverantwoordelijke mobiliteit

24.08.2020

Kerntaak

Als uniek aanspreekpunt (single point of contact) voor jouw thema hou je het overzicht over wat alles wat reilt en zeilt rond het thema mobiliteit binnen de brede stadsorganisatie. Je detecteert daarbij leemten en doet voorstellen om deze op gepaste wijze op te vullen. Je zorgt met informatie, analyse en lange termijnvisie voor de nodige inbreng in de politieke besluitvorming rond je thema. Je bent vervolgens diegene die er borg voor staat dat politieke doelstellingen doorvertaald worden in een periodiek te updaten uitvoeringsplan met concrete acties en projecten voor je thema. Tenslotte stuur je een drietal medewerkers aan voor de uitvoering daarvan. Voor de effectieve realisatie van je thematische projecten doe je beroep op de dienst Uitvoering die borg zal staan voor operationele uitmuntendheid.

Je reikt kaders aan voor onderhoud, voor beheer en voor terugkerende meldingen. Je ondersteunt vergunningsverlening vanuit je thema en kanaliseert thematische meldingen. Je ontwikkelt initiatieven die nodig zijn om tegemoet te komen aan nieuwe noden, aan nieuwe politieke wensen, aan vragen voortvloeiend uit nieuw hoger beleid.

Je zorgt vanuit je expertise voor de nodige inbreng in complexe ruimtelijke projecten en werkt nauw samen met de projectleiders voor deze projecten.

Je stemt continu af met thema-experten voor andere thema’s en hebt oog voor het integraal beleid binnen de stadsadministratie. Je zorgt ervoor dat thema-overstijgende beleidsinsteken (verduurzaming, innovatie, stadsontwikkeling,..) doorvertaald en geconcretiseerd worden in jouw werkdomein en werkt daartoe nauw samen met beleidsmedewerkers.

Je bent verantwoordelijk voor een team van drie thematische medewerkers, die je aanstuurt.

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag concrete oplossingen realiseren voor concrete uitdagingen. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt. 
 • Je bent deskundig in je vakdomein.
 • Je bent een goed netwerker en communiceert vlot zowel schriftelijk als mondeling. Je houdt rekening met verschillende belanghebbenden, bent diplomatisch en weet op creatieve wijze (schijnbaar) tegenstrijdige belangen te verzoenen.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen.
 • Je slaagt erin zaken te analyseren en een onderbouwd standpunt in te nemen.
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht. Een probleem is een uitdaging voor jou.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je behoudt het overzicht en slaagt erin de hoeveelheid aan taken efficiënt te organiseren.
 • Je slaagt erin mensen te coachen en te versterken in hun job.
 • Je hebt een bachelordiploma of twee jaar relevante ervaring. 
 • Lees meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

Je werkt samen met:

De Stad Roeselare is gestructureerd in drie directies. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening ; ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (Mens en Ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen.

Je komt terecht in de directie Ruimte en rapporteert daar aan het Departementshoofd Projecten Openbaar Domein.

Je wordt tevens ingeschakeld in het beleidsnetwerk dat wordt aangestuurd door het Departementshoofd Beleidsontwikkeling.

Je werkt verder samen met: 

 • Medewerkers binnen de stadsadministratie die jouw expertise nodig hebben voor hun werking (beleidsmedewerkers (stadsontwikkeling, klimaat, duurzaamheid, innovatie,…), onderhoudsmedewerkers, medewerkers in vergunningverlening, …).
 • De medewerkers van je themacel.
 • (Externe) klanten en stakeholders relevant voor je thema.
 • Je leidinggevenden.

Je leidinggevende

Ik ben Kris, verantwoordelijk voor het departement Projecten openbaar domein. Ik zoek een collega met veel goesting, iemand die met oplossingen komt voor problemen, met antwoorden op vragen, iemand die er in slaagt zijn projectteams te enthousiasmeren om samen vooropgestelde doelstellingen te realiseren.Je komt in een enthousiast team terecht waar resultaats- en oplossingsgericht gewerkt wordt. Ik geef je graag de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid om je projecten te realiseren op basis van afspraken en doelstellingen die we samen uitzetten.

 

Wij bieden:

 • Een contractuele aanwerving op niveau B4-B5.
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (=pensioensparen) van 2% van het brutoloon, vanaf 2021 3%.

 

Selectieproces

Preselectie

 • Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst wordt een preselectie gehouden.
 • Onderstaande vragen dienen in het antwoordformulier beantwoord worden.
  • Omschrijf een project dat je trok (bij voorkeur relevant voor deze functie). Geef aan wat je rol was en hoe je dit hebt aangepakt.
  • Schets jouw visie betreffende de evoluties waarmee steden (zoals Roeselare) zullen moeten omgaan in de komende jaren op vlak van mobiliteit.
  • Schets jouw affiniteit met de politieke component binnen een stadsbestuur.
  • Schets jouw affiniteit met (taakgericht) leiding geven.

Mondelinge selectie

 • Met voor te bereiden opdracht. 

Assessment

 • Bij Vandelanotte HR Solutions. 

  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een  gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be.

Meer info 

 

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
  In het webformulier zitten ook vier vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

  Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie