Beleidscampagne Lokale Bereikbaarheid

15.10.2018
Lokale bereikbaarheid

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit lokale beleidsmakers inspireren met nieuwe inzichten en goede praktijken in lokale bereikbaarheid. Sinds de opstart op de Inspiratiedag (november 2017, Antwerpen) sturen elke maand, opgehangen aan een specifiek thema, een gerichte mailing uit:

Meer info over de campagne, contacteer ons.

Enkele mooie inspirerende verhalen brachten we ook in beeld: