#goedopweg met buurtwerk

15.03.2018

De #goedopweg reporter was te gast bij buurtwerk ’t Lampeke in Leuven naar aanleiding van hun aankoop van een elektrisch aangedreven fietstaxi. We leerden er uiteindelijk veel meer dan waarom een fietstaxi van groot sociaal belang kan zijn.

fietstaxi

’t Lampeke is een buurtwerking voor mensen binnen en buiten de ridderbuurt in Leuven die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. ’t Lampeke wil kansarmoede doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen problemen aan te pakken. Buurtwerking ’t Lampeke bestaat uit een buurthuis, een kinderwerking en een jongerenwerking. Kinderen krijgen huiswerkbegeleiding en tijdens schoolvakanties is er speelpleinwerking. Mensen kunnen in het buurthuis terecht voor buurtmaaltijden, en er is ook een kringloopwinkel en een gezamenlijke moestuin.

“Ik werk bij buurtwerk ’t Lampeke specifiek op de projecten rond duurzaamheid. Ik zorg dat de moestuin draait en sta ook in voor de uitbouw van de fietstaxi en het fietsatelier. Op die manier sta ik in heel nauw contact met onze vele vrijwilligers, daar haal ik veel voldoening uit.”
Stan (medewerker 't Lampeke)

Dankzij subsidies van de Nationale Loterij kon ’t Lampeke een aantal jaar geleden starten met hun project “De Groene Ridder” waarmee ze duurzaamheid en ecologisch leven willen verankeren binnen hun werking. Binnen dit project krijgt mobiliteit een belangrijke plek. Vooral fietsen biedt voor ’t Lampeke heel veel potentieel om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld. De buurtwerking is al jaren met fietsen bezig: ze bouwden een fietspark met kwaliteitsvolle fietsen uit en ze leren kinderen en volwassenen fietsen. Verder wordt de fiets telkens aangehaald als een evident, gezond en duurzaam vervoermiddel in de binnenstad. Mensen die geen eigen fiets hebben kunnen er bij ’t Lampeke één ontlenen voor hun verplaatsingen.

"Als buurtwerking willen we de buurtbewoners , kinderen en hun ouders stimuleren de fiets te gebruiken als vervoermiddel in de stad. Want fietsen is gezond, snel en veilig. We stellen fietsen (eventueel met aanhangkar) ter beschikking en organiseren fietstraining voor kinderen en volwassenen."
Karin (medewerker 't Lampeke)
kinderfietsen

In samenwerking met basisschool Sint-Jan, die naast de buurtwerking gelegen is, kocht ’t Lampeke  een vloot kinderfietsen aan. Zo kunnen groepsverplaatsingen van de school nu ook met de fiets gebeuren, en worden kinderen die thuis geen eigen fiets hebben niet uitgesloten. Wanneer de school uit is kunnen de kinderen die vaak bij ’t Lampeke over de vloer komen de fietsen gebruiken.

"Tijdens het fietsherstelatelier kunnen bezoekers zelf hun fiets onderhouden en herstellen. Ik weet wel wat van fietsen en tweemaal per maand help ik als vrijwilliger anderen om hun fiets correct te onderhouden en kleine herstellingen uit te voeren."
Peter (vrijwilliger fietsatelier)

En nu kocht de buurtwerking dus ook een fietstaxi aan. De fietstaxi komt erbij om mensen te vervoeren die zich moeilijk op eigen kracht kunnen verplaatsen door een beperking of de leeftijd die hen parten begint te spelen. Zo kunnen deze mensen toch naar de winkel, naar de markt, bij vrienden of familie op bezoek. Door een hulpstuk op de fietstaxi te monteren kan zelfs een rollator gemakkelijk mee! De fietstaxi doet denken aan een riksja maar wordt elektrisch aangestuurd, geen overdreven luxe wanneer zware vrachten vervoerd moeten worden. De taxi is multifunctioneel: enerzijds kunnen er personen mee vervoerd worden (twee volwassenen of drie kinderen), anderzijds kan er ook een cargo op gemonteerd worden om boodschappen en materiaal te vervoeren. De cargofiets wordt ingezet voor de werking van ’t Lampeke, bijvoorbeeld om ingrediënten voor de maaltijden te gaan ophalen of om evenementen in de buurt voor te bereiden. Maar de cargofiets/fietstaxi kan ook een oplossing bieden voor gezinnen die grote inkopen willen gaan doen maar geen auto hebben om deze van de supermarkt mee naar huis te nemen. Zo worden gezinnen met weinig financiële middelen ook niet richting de auto geduwd.

fietstaxi

Het systeem van de fietstaxi staat momenteel nog in de startblokken, ’t Lampeke is volop bezig met de uitbouw en opleiding van een vrijwilligersploeg. De vrijwilligers worden door Mobiel 21 opgeleid om helemaal voorbereid de weg op te gaan.

"Ik ga vier uur per week vrijwillig rondrijden met de fietstaxi, mensen helpen die niet goed ter been zijn en bijvoorbeeld groenten ophalen om de buurtmaaltijd te maken. Ik vind het echt super dat er hier zoveel gefietst wordt, want dat is goed voor onze stad!"
Boris (vrijwilliger fietstaxi)

Buurtwerk 't Lampeke ziet graag steeds minder auto's in het straatbeeld te Leuven. Fietstaxi's kunnen hier volgens hen een bijdrage aan leveren, want zo raken minder mobiele mensen ook gemakkelijk overal in het hartje van de stad, zonder een auto te hoeven gebruiken.

 

 

Tekst & foto's: Laura Bodyn (Fietsersbond), 't Lampeke & Leuven2030