Betalen naar gebruik (Nederland)

07.06.2023

Nederlandse automobilisten betalen vanaf 2030 motorrijtuigenbelasting op basis van het aantal kilometers dat ze rijden. Doel hiervan is de opbrengst van autobelastingen op peil te houden en de CO2-uitstoot te verminderen. Automobilisten betalen in het nieuwe systeem dan geen vast bedrag meer voor het bezit van een auto. De Tweede en Eerste Kamer moeten hierover nog beslissen.

Doel

Autobezitters gaan betalen voor het aantal gereden kilometers in plaats van autobezit. Automobilisten die weinig rijden, gaan hierdoor minder betalen dan automobilisten die meer kilometers maken. Bovendien helpt het om 2 belangrijke doelen te behalen:

  • Het kabinet wil dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s op elektriciteit of waterstof rijden. Maar deze auto’s betalen minder aanschafbelasting en geen brandstofaccijns.  Hierdoor krijgt de overheid minder inkomsten uit deze belastingen. Door automobilisten te laten betalen per gereden kilometer, blijven de inkomsten uit autobelastingen op peil. En worden de lasten verdeeld over alle automobilisten.
  • Door via de belasting meer nadruk te leggen op gebruik dan op bezit, verwacht het kabinet dat huishoudens en bedrijven hun voertuigen bewuster gaan gebruiken. En zo minder kilometers maken, waardoor er 2,5 Mton minder CO2 wordt uitgestoten in 2030.

Concreet

  • Eigenaren van personen- en bestelauto’s betalen voor het aantal kilometers dat zij in een jaar rijden. Nu betalen ze nog een vast bedrag per jaar via de motorrijtuigenbelasting. 
  • Er komt een vast tarief per kilometer. Het maakt dus niet uit waar of wanneer iemand rijdt. Ook kilometers in het buitenland tellen mee. De overheid heeft dus ook geen informatie nodig over waar of wanneer iemand rijdt. Er is onderzocht welke systemen te gebruiken zijn voor de kilometerregistratie.
  • Het gaat voor het tarief per kilometer mogelijk wel uitmaken in wat voor soort voertuig iemand rijdt. Er zijn opties onderzocht waarbij elke auto hetzelfde per kilometer betaalt en opties waarbij rekening wordt gehouden met het gewicht, de brandstofsoort of de CO2-uitstoot van de auto. De resultaten worden meegenomen in de precieze vormgeving van betalen naar gebruik in 2023.
Nederland autobelastig