Fietstelweek tijdens Week van de Mobiliteit 2017?

In aanloop van een nieuwe Week van de Mobiliteit (16-22 september) krijgen we enkele vragen of ook de Fietstelweek (tijdens de Week van 2015 en 2016 werden gegevens verzameld om het fietsgedrag van de Vlaming in kaart te brengen) opnieuw deel uitmaakt van de mobiliteitsacties. Dat is niet zo. Organisatoren Fietsberaad Vlaanderen en Fietsersbond besloten er een tweejaarlijks initaitief van te maken dat overigens naar het voorjaar wordt verschoven. Later ongetwijfeld meer daar over!