Beringen

14.03.2019

De projectzone is de Stationsstraat in Beringen - de site van de voormalige steenkoolmijn in Beringen.

De steenkoolmijnsite bestaat uit twee delen: een industriële zone en een woonzone
Er is de industriële zone, de mijngebouwen zelf met de bijhorende bedrijfsgronden. Sinds een vijftal jaren is er in een snel tempo een herbestemming gegeven aan deze gebouwen: o.a. een retailpark, mijnmuseum, toeristisch onthaal, …en zwembad en klimmuur, duiktoren, Avontorenberg, ….
Twee wijkscholen starten binnenkort met de renovatie van bedrijfsgebouwen tot een school voor een 400-tal kinderen.

Een aanliggend terrein (tussen de industriële zone en de Stationsstraat) wordt de volgende jaren als een woonzone ontwikkeld. In deze te ontwikkelen woonzone zal er ook ruimte voorzien zijn voor lokale handel en diensten.  

Aanliggend is er de bestaande woonwijk, de mijncité en de Stationsstraat. In totaal een 1000-tal woningen met een 5.000 bewoners. Evoluties de voorbije 50 jaar hebben gemaakt dat de meeste inwoners een migratie-achtergrond hebben. Veel inwoners hebben een Turkse, Italiaanse of Bulgaarse achtergrond. De stad Beringen is bezig met de opbouw van een langetermijnvisie op deze woonbuurt om een antwoord te bieden op deze evolutie tot een eiland. Het zoeken naar synergieën met de evoluties op de industriële site is hierbij een belangrijke uitdaging.

In heel deze projectzone neemt de Stationsstraat een bijzondere plaats in. Het is:

  • de 'scheiding' tussen de site be-MINE en de oude mijncité, die steeds meer in zich zelf keert
  • een straat met een “poortfunctie”: de belangrijkste toegangsweg tot de achterliggende woonzone en de nieuwe woonwijk de NV be-MINE wenst te ontwikkelen
  • een straat met heel wat handel, een rusthuis, ontmoetingsplaatsen als cafés en winkels, de centrale Turkse moskee ligt erlangs, …
  • een straat met een tweeledig karakter: aansluitend bij de Koolmijnlaan het karakter van een winkelstraat, verderop (vanaf de moskee) het karakter van een woonstraat
  • het eerste deel van de straat heeft maar één straatwand, de andere zijde van de straat dient nog een straatwand te krijgen (deel van projectontwikkeling “Houtpark”)

Gezien het belang van de Stationsstraat, dient ze zeker als centrale en visuele trigger in het werken aan de mobiliteit in de hele buurt.