High 5

16.09.2020
high5

Het Octopusplan streeft naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen. Via kleurrijk straatmeubilair, een eigen lesmethode, leuke campagnes zoals de Strapdag, Flits en Parkour is het Octopusplan in verschillende basisscholen een vaste waarde. Sinds enkele jaren voorziet het Octopusplan een verkeerscampagne ‘High 5’ gericht naar het secundair onderwijs met de doelstellingen:

  • Engagement en verantwoordelijkheidszin van jongeren in het verkeer bevorderen
  • Duurzame mobiliteit bij jongeren stimuleren
  • Aandacht vragen voor eigen gedrag doordat ze als ‘rolmodel’ fungeren
  • Jongeren in een positief daglicht zetten op vlak van verkeer

Uniek aan de campagne is de positieve stimulans voor jongeren om zich verantwoord te gedragen in het verkeer. Men wijst vaak naar jongeren als het gaat over een onveilig gedrag in het verkeer of de campagnes gaan enkel over zichtbaarheid of over het rijbewijs.

‘High 5’ geeft leerlingen van het secundair onderwijs een ‘ambassadeursrol’ en laat hen leuke acties begeleiden op de eigen school. Denk hierbij aan een fietscontrole, een welkomstactie en een verkeerstelling. 

High 5 staat voor

  • High = hoger, een campagne voor de leerlingen van het secundair onderwijs 
  • 5 = de acties organiseren in groepen van 5 personen, 5 acties, 5 groepen, ... 
  • High 5 = samenwerken met elkaar 

De acties

Via kant-en-klare materialen kan de secundaire school meteen aan de slag om in de eigen school acties te plannen en uit te voeren. 

Houd steeds rekening met de geldende veiligheidsmaatregelen van het moment en de maatregelen bepaald voor onderwijs. 

  • Welkomstactie op de Strapdag - 18/09/2020 of op een ander moment: applaus, dikke duim geven aan de strappers, rode loper uitrollen, …
  • Verkerstelling in mei 2021: tellen van alle weggebruikers voor de schoolpoort zoals voetgangers, fietsers, auto's bussen en vrachtwagens
  • Webinar 'Schoolomgeving 2.0': online workshop over de schoolomgeving van morgen, het Octopusplan communiceert later over de datum

Info via https://www.octopusplan.info/high5/

Inschrijven

Er zijn nog enkele pakketten beschikbaar.

Meer info 

Neem contact op met info@octopusplan.be of 03 270 06 30.